National Cross-Triathlon Championships Results

NATIONAL CROSS-TRIATHLON CHAMPIONSHIPS RESULTS

POS MALE ATHLETE GEN SWIM BIKE RUN TOTAL
 1. SUDI HASSAN  MALE 00:25:01 00:46:17  00:28:20  01:39:38
 2. TOBY BLAKE MALE  00:32:07 00:56:11 00:21:37  01:49:55
 3. ANWAR MANSOUR MALE  00:25:11 01:00:07  00:26:57  01:52:15
 4. NEEL CHANDARIA MALE 00:30:01  01:02:51  00:28:31  01:59:23 
 5. TED MWATHA MALE 00:31:01  01:02:09  00:27:18  02:00:28
 6. AMAR SHAH  MALE  0026:06  01:14:49  00:40:02  02:20:57 
7. OMAR SAID MALE 00:36:01 01:04:42 00:40:16 02:20:59
 8. FELIX ARMALET  MALE  00:31:00 01:05:30  00:47:01  02:23:31 
9.  TOIVO HENSGENS  MALE  00:38:01 01:10:00  00:51:19 02:39:20 
10.  AHMED SALIM  MALE 00:34:01  01:26:05  00:57:14  02:57:20
11.  KAREN MWAURA  MALE 00:48:01   01:30:00 00:47:10 03:05:11
12.  JEREMY OGEMBO MALE  00:52:03 01:18:14  01:12:55  03:23:12 
13.   FRANK NDIYO MALE  00:39:08  01:23:01  01:25:10  03:27:19 
14.   IAN MUIRURI  MALE 00:57:48  02:15:02  01:32:07  04:44:57 
             
             
 POS  FEMALE ATHLETE  GEN  SWIM  BIKE  RUN  TOTAL
 1. STEPHANE FERNANDEZ  FEMALE 00:32:10  01:09:02  00:27:05  02:09:17
 2. AATYA ESSA  FEMALE 00:32:05   01:20:54 01:01:00  02:53:59
 3. EMILY WOODS  FEMALE  00:29:01 01:26:19  01:09:28  03:04:48 
 4. CECILIA KARIUKI  FEMALE  00:52:01  01:11:19  01:18:15  03:21:35 
 5. MAKIE MAGAYU FEMALE  00:57:20  01:09:11  01:16:22  03:22:53